XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej „Pomorskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną” Gdańsk-Sobieszewo

SZANOWNI PAŃSTWO!

Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.  

Za udział w konferencji przewidziane jest 8 punktów edukacyjnych.

Zapraszamy do Sobieszewa!

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Agnieszka Jankowska - Kulawy  

 

Termin i miejsce Konferencji: 11 - 12 kwietnia 2024r.
Hotel „ORLE”, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk-Sobieszewo
Zakwaterowanie: Hotel „ORLE”, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk-Sobieszewo

Termin składania zgłoszeń: o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona). W sytuacji wyczerpania miejsc lista uczestników zostanie zamknięta.
 

Termin dokonania wpłaty: w terminie trzech dni od dnia zgłoszenia

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:

• w opcji bez kolacji:

  • 100,00 zł brutto, dla członków PTDL O/Gdański, Słupski,
  • 150,00 zł brutto, dla członków PTDL z innych oddziałów,
  • 250,00 zł brutto, dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

              • udział w wykładach znajdujących się w Programie Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • wyżywienie – obiad, przerwy kawowe (opłata nie obejmuje kolacji !).

• w opcji z kolacją:

  • 250,00 zł brutto, dla członków PTDL O/Gdański, Słupski,
  • 300,00 zł brutto, dla członków PTDL z innych oddziałów,
  • 400,00 zł brutto dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

• udział w wykładach znajdujących się w Programie  Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • pełne wyżywienie – obiad, przerwy kawowe, uroczysta kolacja.

 

•  dodatkowy koszt przedprzyjazdu w dniu 10 kwietnia 2024r. wynosi: 200 zł brutto (kolacja)

 

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić na rachunek bankowy

AMPULCO S.C. , 59-400 Jawor, ul. Kombatantów 14
Nr rachunku:  55 1020 3017 0000 2802 0023 1316

W tytule wpłaty należy wpisać „PTDL – Imię Nazwisko Uczestnika. Numer NIP wpłacającego (do faktury VAT)”
Uwaga ! – w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania faktury Vat, prosimy o dopisanie numeru NIP firmy. Wystawienie faktury w późniejszym terminie nie będzie możliwe.

Podstawa prawna: Art. 106b ust. 5-6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.

FAKTURA:
•    faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty,
•    faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

WARUNKI ANULACJI UCZESTNICTWA:
•    Bezkosztowa anulacja udziału w Konferencji jest możliwa do dnia 7 marca 2024r.,
Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:
•    anulacja w okresie 08.03.-21.03.2024r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 50% kosztami,
•    anulacja w okresie po 22.02.2024r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 100% kosztami.

Przyjmujemy do wiadomości, że wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji.

Zakwaterowanie:
1) Prosimy rezerwować we własnym zakresie.
- Hotel „ORLE”, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk-Sobieszewo - na hasło „Ampulco”.            https://booking.profitroom.com/pl/hotelorlecentrumkonferencyjne/details/offer/512842?code=XIKNSPTDL&no-cache=&currency=PLN
e-mail:  rezerwacja@orle.com.pl  telefon kontaktowy: 58 526 10 21, 58 308 07 91

            

Termin i miejsce

Hotel „ORLE”, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk-Sobieszewo
11.04 – 12.04.2024r.

> Program konferencji <