VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych Wrocław, dn. 21 – 22.11.2024r.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.
        Zapraszamy zatem do szerokiego udziału w konferencji „Rola medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”, w dniach 21 - 22 listopada 2024r., która odbędzi się w salach konferencyjnych Hotelu “Śląsk” we Wrocławiu - wszystkich zainteresowanych Kierowników i Zastępców Kierowników MLD oraz pełniących inne funkcje kierownicze w MLD  (Kierownicy Pracowni) gotowych podzielić się swoim doświadczeniem.
Wspierajmy różnorodność myśli z szacunkiem dla wielorakości doświadczenia, bądźmy dociekliwi, sprawdzajmy rzeczy samodzielnie, weźmy odpowiedzialność za wiedzę przekazywaną innym i odpowiedzialność za oblicze zmian.
Spotkajmy się we Wrocławiu  !!!

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prezes Zarządu OSKMLD
Renata Zygmuntowicz-Anisko

 

Termin i miejsce Konferencji: 21 - 22 października 2024r.
Hotel „Śląsk”, ul. Oporowska 60, 53 – 434 Wrocław
Zakwaterowanie:  Hotel „Śląsk”, ul. Oporowska 60, 53 – 434 Wrocław.

Termin składania zgłoszeń: o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona). W sytuacji wyczerpania miejsc lista uczestników zostanie zamknięta.
 

Termin dokonania wpłaty: 15.09.2024r - 10.11.2024r.

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:

• w opcji bez kolacji i noclegu:

  • 50,00 zł brutto, dla członków OSKMLD,
  • 150,00 zł brutto, dla pozostałych Diagnostów Laboratoryjnych,
  • 250,00 zł brutto, dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

              • udział w wykładach znajdujących się w Programie Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

        • wyżywienie – obiad, przerwy kawowe (opłata nie obejmuje kolacji !).

• w opcji z kolacją:

  • 250 zł brutto, dla członków OSKMLD
  • 350,00 zł brutto, dla pozostałych Diagnostów Laboratoryjnych
  • 450,00 zł brutto dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

• udział w wykładach znajdujących się w Programie  Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • pełne wyżywienie – obiad, przerwy kawowe, kolacja.

 

•  dodatkowy koszt przedprzyjazdu w dniu 20 listopada 2024r. wynosi: 200 zł brutto

Zakwaterowanie:
1) Prosimy rezerwować we własnym zakresie.
- Hotel „Śląsk”, ul. Oporowska 60, 53 – 434 Wrocław - na hasło „Ampulco”.
e-mail: recepcja@hotelslask.pl
telefon kontaktowy: 71 361 20 61 wew. 1
UWAGA !
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych.

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić na rachunek bankowy w terminie  15.09.2024r - 10.11.2024

AMPULCO S.C. , 59-400 Jawor, ul. Kombatantów 14
Nr rachunku:  55 1020 3017 0000 2802 0023 1316

W tytule wpłaty należy wpisać „OZPSP – Imię Nazwisko Uczestnika. Numer NIP wpłacającego (do faktury VAT)”
Uwaga ! – w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania faktury Vat, prosimy o dopisanie numeru NIP firmy lub Pesel (faktura dla osoby fizycznej). Wystawienie faktury w późniejszym terminie nie będzie możliwe.

Podstawa prawna: Art. 106b ust. 5-6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.

FAKTURA:
•    faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty,
•    faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

WARUNKI ANULACJI UCZESTNICTWA:
•    Bezkosztowa anulacja udziału w Konferencji jest możliwa do dnia 30 wrzesnia 2024r.,
Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:
•    anulacja w okresie 01.10-30.10.2024r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 50% kosztami,
•    anulacja w okresie po 30.10.2024r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 100% kosztami.

Przyjmujemy do wiadomości, że wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji.

Formularz zgłoszeniowy
Imię: *
Nazwisko: *
Jestem Diagnostą Laboratoryjnym: *
Jestem członkiem OSKMLD: *
Uczestnictwo z przedprzyjazdem w dniu 20.11.2024r.: *
Nazwa laboratorium/placówki służby zdrowia: *
Adres laboratorium/placówki służby zdrowia: *
E-mail: *
Telefon: *
Uczestnictwo w Konferencji z kolacją: *
Proszę o wystawienie Faktury VAT: *
Nazwa:
Adres:
NIP lub Pesel:
Zapoznałem się i akcepuję warunkami Anulacji/Uczestnictwa w Konferencji: *
*Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMPULCO S.C. oraz Hotel "Śląsk" w celach związanych z udziałem i organizacją konferencji. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMPULCO S.C. oraz Hotel "Śląsk" w celach handlowych i marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
CAPTCHA Wielkość liter ma znaczenie
Obrazek z kodem
Wpisz podany kod
 
 
Termin i miejsce

Hotel „Śląsk”, ul. Oporowska 60, 53 – 434 Wrocław
21 – 22 listopada 2024r.

> Program konferencji <