X Lubuska Konferencja Diagnostyczna
WIOSNA 2022 Żagań, dn. 09.06 – 10.06.2022r.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Lubuski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Za udział w konferencji przewidziane są punkty edukacyjne.
Zapraszamy do Żagania!

Z wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
mgr farmacji Aleksandra Frydrych

 


Formularz zgłoszeniowy

Termin i miejsce Konferencji: 9- 10 czerwca 2022 r.,
Hotel „Willa Park”, ul. Józefa Piłsudskiego 19, 68-100 Żagań
Zakwaterowanie: Hotel „Willa Park”, ul. Józefa Piłsudskiego 19, 68-100 Żagań.
Termin składania zgłoszeń:o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona). W sytuacji wyczerpania miejsc lista uczestników zostanie zamknięta.
Termin dokonania wpłaty: w dniu dokonania zgłoszenia lub w dniu następnym.
Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:
• w opcji bez kolacji i noclegu:

 • 100,00 zł brutto, dla członków PTD O/Lubuski,
 • 150,00 zł brutto, dla członków PTD z innych oddziałów,
 •  250,00 zł brutto, dla pozostałych osób,
  i obejmuje:

             • udział w wykładach znajdujących się w Programie Konferencji,

       • materiały konferencyjne,

       • wyżywienie – obiady, przerwy kawowe (opłata nie obejmuje uroczystej kolacji !).

• w opcji z kolacja i bez noclegu:

 • 180,00 zł brutto, dla członków PTDL O/Lubuski,
 • 230,00 zł brutto dla członków PTDL z innych oddziałów,
 • 330,00 zł brutto dla pozostałych osób,

i obejmuje:
• udział w wykładach znajdujących się w Programie  Konferencji,

                • materiały konferencyjne,

                • pełne wyżywienie – obiad, przerwy kawowe, kolacja

• w opcji z kolacją i noclegiem:

 • 250,00 zł brutto, dla członków PTDL O/Lubuski,
 • 300,00 zł brutto dla członków PTDL z innych oddziałów,
 • 400,00 zł brutto dla pozostałych osób,

i obejmuje:
• udział w wykładach znajdujących się w Programie  Konferencji,

                • materiały konferencyjne,

                • 1 nocleg i pełne wyżywienie – obiad, przerwy kawowe, kolacja

•  dodatkowy koszt przedprzyjazdu w dniu 8 czerwca 2022r. wynosi: 200 zł brutto

UWAGA !

 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych – o zakwaterowaniu w poszczególnych pokojach decyduje organizator biorąc pod uwagę sugestie uczestników,,
 • w przypadku wyboru opcji “bez noclegu” prosimy o zaznaczenie w formularzu  zgłoszeniowym w rubryce “proponowany współlokator”  - zapisu “bez noclegu”.

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić na rachunek bankowy:

Hotel „Willa Park”
ul. Józefa Piłsudskiego 19, 68-100 Żagań
Nr konta bankowego:  70 1020 5460 0000 5202 0004 8819

W tytule wpłaty należy wpisać: „AMPULCO - Imię i Nazwisko Uczestnika”

Uwaga ! – w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania faktury na firmę prosimy o dopisanie numeru NIP firmy.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej na adres: biuro@ampulco.eu

W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji !        

FAKTURA:
•    faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty,
•    faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

WARUNKI ANULACJI UCZESTNICTWA:
Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:
•    anulacja w okresie 11.05-24.05.2022r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 50% kosztami,
•    anulacja w okresie po 25.05.2022r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 100% kosztami.

Bezpieczeństwo uczestników:
Bezpieczeństwo zdrowotne uczestników Konferencji stanowi w obecnej sytuacji priorytet i jednocześnie wyzwanie dla organizacji konferencji. W oparciu o zalecenia i wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej, w porozumieniu z zarządem i obsługą hotelu, wypracowaliśmy rozwiązania, które umożliwią zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczne zrealizowanie naszej konferencji. Zajęcia realizowane będą w przstrzeniach konferencyjnych o powierzchni umożliwiającej zachowanie wymaganego dystansu pomiędzy uczestnikami konferencji, wyposażonych w efektywne systemy wentylacji i klimatyzacji oraz poddawanych na bieżąco procedurom dezynfekcyjnym.                                                                       

Uwaga ! Warunkiem udziału w konferencji jest wymóg posiadania maseczki ochroniającej nos i usta przez uczestnika podczas trwania konferencji.