Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych Opalenica, dn. 16 – 17.02.2023r.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Za udział w konferencji przewidziane są punkty edukacyjne.

Spotkajmy się w Opalenicy !!!

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Małgorzata Zielińska-Przyjemska

 

Termin i miejsce Konferencji: 16 - 17 lutego 2023 r.,
Hotel „REMES”, ul. Parkowa 48, 64 – 330 Opalenica.

Termin składania zgłoszeń: o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona). W sytuacji wyczerpania miejsc lista uczestników zostanie zamknięta.
Termin dokonania wpłaty: w dniu dokonania zgłoszenia lub w dniu następnym.

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:

• w opcji bez kolacji i noclegu:

  • 50,00 zł brutto, dla członków PTDL O/Poznań,
  • 150,00 zł brutto, dla członków PTDL z innych oddziałów,
  • 250,00 zł brutto, dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

              • udział w wykładach znajdujących się w Programie Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

        • wyżywienie – obiad, przerwy kawowe (opłata nie obejmuje kolacji !).

• w opcji z kolacją i bez noclegu:

  • 200,00 zł brutto, dla członków PTDL O/Poznań,
  • 300,00 zł brutto, dla członków PTDL z innych oddziałów,
  • 400,00 zł brutto dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

• udział w wykładach znajdujących się w Programie  Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • pełne wyżywienie – obiad, przerwy kawowe, uroczysta kolacja.

• w opcji z kolacją i noclegiem:

  • 380,00 zł brutto, dla członków PTDL O/Poznań,
  • 480,00 zł brutto, dla członków PTDL z innych oddziałów,
  • 580,00 zł brutto dla pozostałych osób,

              i obejmuje:

• udział w wykładach znajdujących się w Programie  Konferencji,

              • materiały konferencyjne,

              • 1 nocleg i pełne wyżywienie – obiad, przerwy kawowe, uroczysta kolacja.

•  dodatkowy koszt przedprzyjazdu w dniu 15 lutego 2023r. wynosi: 300 zł brutto (kolacja/nocleg)

UWAGA !
-    zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych – o zakwaterowaniu w poszczególnych pokojach decyduje organizator biorąc pod uwagę sugestie uczestników,
-    w przypadku wyboru opcji “bez noclegu” prosimy o zaznaczenie w formularzu  zgłoszeniowym w rubryce “proponowany współlokator”  - zapisu “bez noclegu”.

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić na rachunek bankowy:

Hotel REMES Sp. z o.o.
ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica
Bank: SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr rachunku:  47 1910 1048 2787 0009 7508 0001

W tytule wpłaty należy wpisać: „AMPULCO - Imię i Nazwisko Uczestnika”
Uwaga ! – w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania faktury na firmę (jeśli nie był wykonany z konta firmowego) prosimy o dopisanie numeru NIP firmy.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej na adres: biuro@ampulco.eu

W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji !   

FAKTURA:
•    faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty,
•    faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

WARUNKI ANULACJI UCZESTNICTWA:
•    Bezkosztowa anulacja udziału w Konferencji jest możliwa do dnia 17 stycznia 2023r.,
Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:
•    anulacja w okresie 18.01.-31.01.2023r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 50% kosztami,
•    anulacja w okresie po 31.01.2023r. skutkuje obciążeniem Uczestnika 100% kosztami.

Bezpieczeństwo uczestników:
Bezpieczeństwo zdrowotne uczestników Konferencji stanowi w obecnej sytuacji priorytet i jednocześnie wyzwanie dla organizacji konferencji. W oparciu o zalecenia i wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej, w porozumieniu z zarządem i obsługą hotelu, wypracowaliśmy rozwiązania, które umożliwią zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczne zrealizowanie naszej konferencji. Zajęcia realizowane będą w przstrzeniach konferencyjnych o powierzchni umożliwiającej zachowanie wymaganego dystansu pomiędzy uczestnikami konferencji, wyposażonych w efektywne systemy wentylacji i klimatyzacji oraz poddawanych na bieżąco procedurom dezynfekcyjnym.                                                                         

 

Formularz zgłoszeniowy
Imię: *
Nazwisko: *
Jestem członkiem PTDL: *
Jestem członkiem PTDL o/Poznański: *
Nazwa laboratorium/placówki służby zdrowia: *
Adres laboratorium/placówki służby zdrowia: *
E-mail: *
Telefon: *
Uczestnictwo z przedprzyjazdem w dniu 15.02.2023r.:*
Uczestnictwo w Konferencji z noclegiem i kolacją:*
Proponowany współlokator:
Uczestnictwo w Konferencji z kolacją i bez noclegu: *
Proszę o wystawienie Faktury VAT: *
Nazwa:
Adres:
NIP:
Zapoznałem się i akcepuję warunkami Anulacji Uczestnictwa w Konferencji: *
*Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMPULCO S.C. oraz Hotel "REMES" w celach związanych z udziałem i organizacją konferencji. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AMPULCO S.C. oraz Hotel "REMES" w celach handlowych i marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
CAPTCHA Wielkość liter ma znaczenie
Obrazek z kodem
Wpisz podany kod
 
 
Termin i miejsce

Hotel „REMES”, ul. Parkowa 48, 64 – 330 Opalenica
16 - 17 lutego 2023r.

> Program konferencji <