VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych Opalenica, dn. 16 – 17.11.2023r.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.
        Zapraszamy zatem do szerokiego udziału w konferencji „Rola medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”, w dniach 16 - 17 listopada 2023r., która odbędzi się w salach konferencyjnych Hotelu “REMES” w miejscowości Opalenica k. Poznania - wszystkich zainteresowanych Kierowników i Zastępców Kierowników MLD oraz pełniących inne funkcje kierownicze w MLD  (Kierownicy Pracowni) gotowych podzielić się swoim doświadczeniem.
Wspierajmy różnorodność myśli z szacunkiem dla wielorakości doświadczenia, bądźmy dociekliwi, sprawdzajmy rzeczy samodzielnie, weźmy odpowiedzialność za wiedzę przekazywaną innym i odpowiedzialność za oblicze zmian.
Spotkajmy się w Opalenicy  !!!

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prezes Zarządu OSKMLD
Renata Zygmuntowicz-Anisko