III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

SZANOWNI PAŃSTWO!

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników MLD.

Kierownicy MLD zajmują się organizacją świadczeń z laboratoryjnej diagnostyki medycznej w zakresie rozpoznania, monitorowania, korygowania leczenia i prognozowania jego efektów oraz wykorzystania w szeroko pojętej profilaktyce. Osoba o odpowiednich kwalifikacjach jest w laboratorium niezbędna i odpowiada za wiarygodność wyników badań (udokumentowane kontrole merytoryczne i instytucjonalne). Nasze Stowarzyszenie ma między innymi za zadanie wzmocnienie rangi stanowiska Kierownika MLD i laboratorium w systemie ochrony zdrowia poprzez propagowanie zawodu oraz różnych rozwiązań na forach i spotkaniach z decydentami i zarządzającymi w ochronie zdrowia.

W tym celu organizujemy jesienią tego roku kolejną konferencję naukowo-szkoleniową dla Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, aby na takim roboczym spotkaniu podjąć próbę odpowiedzi na niektóre z nurtujących nas pytań:

 • Ilu diagnostów laboratoryjnych, o jakich kwalifikacjach, jak opłacanych jest zatrudnionych w celu wykonywania świadczeń z laboratoryjnej diagnostyki medycznej ?

 • Ile badań laboratoryjnych zlecają lekarze pierwszego kontaktu, ile badań laboratoryjnych wykonuje się w MLD, ile badań laboratoryjnych autoryzuje diagnosta laboratoryjny ?

 • Kto odpowiada za jakość (podobno niską!) badań laboratoryjnych ?

 • Kto odpowiada za systemowy brak zlecania profilaktycznych badań laboratoryjnych w wykrywaniu grup podwyższonego ryzyka zachorowań na wiele chorób ?

 • Czy celowe jest przygotowanie map zdrowotnych w zakresie MDL ?

 • Czy celowe jest wprowadzenie tzw. porady diagnostycznej przez /w MLD ?

 • W jaki sposób rekrutować i jak zachęcić absolwentów Oddziałów Analityki Medycznej do pracy w MLD ?

 • Czy możemy mieć wpływ na kreowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych prowadzących do poprawy obsługi pacjenta w MLD w równowadze pomiędzy kosztem a jakością ?

Zapraszamy zatem do szerokiego udziału w konferencji „Rola medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia” w dniach 18-19 października 2019r., w salach konferencyjnych Hotelu “ATUT” w Licheniu, wszystkich zainteresowanych Kierowników i Zastępców Kierowników MLD.

Wspierajmy różnorodność myśli z szacunkiem dla wielorakości doświadczenia ,bądźmy dociekliwi, sprawdzajmy rzeczy samodzielnie, weźmy odpowiedzialność za wiedzę przekazywaną innym i odpowiedzialność za oblicze zmian.

Spotkajmy się w Licheniu !!!

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prezes Zarządu OSKMLD Renata Zygmuntowicz-Anisko

 


 

UWAGA !

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA !


 

Termin i miejsce Konferencji: 18 - 19 października 2019 r., Hotel „ATUT” Wielkopolskie Centrum Konferencyjne, ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary.

Zakwaterowanie: Hotel „ATUT” Wielkopolskie Centrum Konferencyjne, ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary.

Termin dokonania wpłaty: w dniu dokonania zgłoszenia lub w dniu następnym.

Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi

 • w opcji bez noclegu i uroczystej kolacji:

 • 100,00 zł brutto, dla członków OSKMLD i pozostałych Kierowników, Zastępców Kierowników MLD,

 • w opcji z noclegiem i uroczystą kolacją:

 • 200,00 zł brutto, dla członków OSKMLD,

 • 250,00 zł brutto, dla pozostałych Kierowników, Zastępców Kierowników MLD,

 • 400,00 zł brutto dla pozostałych osób,

i obejmuje:

• udział w wykładach,

• materiały konferencyjne,

• wyżywienie (luch, przerwy kawowe),

• 1 nocleg i pełne wyżywienie (w opcji z noclegiem i uroczystą kolacją).

UWAGA !

 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych – o zakwaterowaniu w poszczególnych pokojach decyduje organizator biorąc pod uwagę sugestie uczestników,

 • udział w konferencji z opłatą 100,00 zł brutto nie obejmuje noclegu i uroczystej kolacji !


 

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić na rachunek bankowy:

ATUT Sp. z o.o. ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary Santander Consumer Bank S.A. Nr. 80 1910 1048 2787 3434 8336 0001

W tytule wpłaty należy wpisać: „AMPULCO - Imię i Nazwisko Uczestnika”

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej na adres: biuro@ampulco.eu


 

Informujemy, iż wpisanie zgłoszonej osoby na listę uczestników nastąpi w momencie przesłania potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej !